7 kỹ thuật canh tác bền vững trong nông nghiệp

Kỹ thuật canh tác

Kỹ thuật canh tác bao gồm các hoạt động của con người có liên quan đến việc trồng cây nông nghiệp, bắt đầu từ giai đoạn gieo hạt đến khi thu hoạch mùa màng. Tất cả các kỹ thuật canh tác trong quá trình này không chỉ tác động đến sự sinh trưởng và phát[…]

5 bước cải tạo đất hiệu quả nhất

Cải tạo đất

Đất khỏe mạnh cần có thời gian để xây dựng và duy trì. Nếu bạn là chủ sở hữu đất nông nghiệp hoặc một nông dân, việc cấp thiết bạn cần làm để đạt năng suất là cải tạo đất. Khá đơn giản để chọn một bộ dụng cụ kiểm tra đất từ ​​cửa hàng phần[…]

10 cách cải thiện năng suất canh tác

Cải tạo đất để tăng năng suất

Năng suất của các trang trại là cần thiết vì nhiều lý do. Cung cấp nhiều thức ăn hơn, tăng năng suất ảnh hưởng đến tăng trưởng của thị trường nông nghiệp, di chuyển lao động và thu nhập. Năng suất nông nghiệp tăng liên quan đến việc phân phối hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên[…]

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào anh/chị, GNM Group có thể hỗ trợ gì cho anh chị ạ?
Gọi ngay cho chúng tôi