Luân canh cây trồng hiệu quả như thế nào ?

1. Khái niệm

Luân canh cây trồng là việc thực hành phát triển các loại khác nhau của các loại cây trồng trong cùng khu vực trong phát triển một mùa. Nó làm giảm sự phụ thuộc vào một tập hợp các chất dinh dưỡng, áp lực sâu bệnh và cỏ dại cũng như gia tăng khả năng kháng sâu bệnh và cỏ dại. Trồng cùng một loại cây trồng ở cùng một nơi trong nhiều năm liên tiếp, được gọi là độc canh, dần dần làm cạn kiệt chất dinh dưỡng nhất định của đất gia tăng khả năng sâu bệnh và cỏ dại cạnh tranh cao.

Nếu không cân bằng giữa việc sử dụng chất dinh dưỡng và đa dạng hóa các cây trồng thì sâu bệnh và cỏ dại phát triển và ảnh hưởng năng suất của các cây trồng độc canh phụ. Ngược lại, việc luân canh cây trồng được thiết kế tốt có thể làm giảm nhu cầu về phân bón tổng hợp và thuốc diệt cỏ bằng cách sử dụng tốt hơn các dịch vụ hệ sinh thái từ nhiều loại cây trồng đa dạng. Ngoài ra, luân canh cây trồng có thể cải thiện cấu trúc đất và chất hữu cơ, làm giảm xói mòn và tăng khả năng phục hồi của hệ thống nông trại.

2. Biện pháp thực hiện

Các hệ thống luân canh cây trồng có thể trở nên phong phú hơn nhờ ảnh hưởng của các thực hành khác như bổ sung gia súc và phân, xen canh hoặc nhiều vụ, phổ biến trong các hệ thống canh tác hữu cơ.

Kết hợp chăn nuôi

Vật nuôi có thể phân phối chất dinh dưỡng cho những cây trồng. Canh tác hỗn hợp hoặc thực hành canh tác cây trồng kết hợp chăn nuôi có thể giúp quản lý cây trồng theo chu kỳ và luân chuyển các chất dinh dưỡng. Phụ phẩm cây trồng cung cấp thức ăn chăn nuôi, trong khi động vật cung cấp phân chuồng để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng và sức kéo..

Trồng xen

Nhiều hệ thống cây trồng, chẳng hạn như trồng xen canh hoặc trồng đồng hành, mang lại sự đa dạng và phức tạp hơn trong cùng một mùa vụ hoặc luân canh. Một ví dụ về trồng đồng hành là ba chị em, trồng xen kẽ ngô với đậu sào và dây leo hoặc bí ngô. Trong hệ thống này, hạt đậu cung cấp nitơ; ngô cung cấp hỗ trợ cho các hạt đậu và một “màn hình” chống lại sâu đục quả bí ngô; cây bí dây cung cấp một tán cây ngăn chặn cỏ dại và một sự ngăn cản cho gấu trúc đói ngô.

Luân canh cây trồng

Canh tác kép là phổ biến khi hai loại cây trồng, thường là các loài khác nhau, được trồng tuần tự trong cùng một vụ trồng trọt, hoặc khi một loại cây trồng (ví dụ như rau) được trồng liên tục với một loại cây che phủ (ví dụ như ngô). Điều này có lợi cho các trang trại nhỏ, thường không có khả năng để lại cây che phủ để bổ sung đất trong thời gian dài, như các trang trại lớn hơn có thể.

Khi thực hiện nhiều vụ canh tác ở các trang trại nhỏ, các hệ thống này có thể tối đa hóa lợi ích của việc luân canh cây trồng trên các nguồn tài nguyên đất sẵn có.

Canh tác hữu cơ

Luân canh cây trồng là một thực hành bắt buộc, thực hiện luân canh cây trồng để duy trì hoặc xây dựng chất hữu cơ trong đất, hoạt động để kiểm soát sâu bệnh, quản lý và bảo tồn chất dinh dưỡng, và bảo vệ chống xói mòn. Các nhà sản xuất cây lâu năm không luân canh có thể sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn như cây che phủ, để duy trì sức khỏe của đất, luân canh cây trồng giúp người trồng hữu cơ tăng lượng đa dạng sinh học cho trang trại của họ.

Việc tăng tính đa dạng sinh học của các loại cây trồng có tác dụng có lợi đối với hệ sinh thái xung quanh và có thể tạo ra sự đa dạng hơn cho các loài động vật, côn trùng và vi sinh vật có ích trong đất. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc luân canh cây trồng theo các hệ thống hữu cơ đã tăng lên so với các phương pháp thông thường vì các phương pháp hữu cơ ít có khả năng ức chế các vi sinh vật có lợi trong chất hữu cơ của đất

3. Lợi ích

Luân canh cây trồng

Các nhà nông học mô tả những lợi ích mang lại năng suất trong cây trồng luân canh là “Hiệu ứng luân canh”. Có rất nhiều lợi ích của hệ thống luân chuyển

Giữ được chất hữu cơ trong đất

Việc sử dụng các loài khác nhau để luân canh cho phép tăng chất hữu cơ trong đất, cấu trúc đất tốt hơn và cải thiện môi trường đất hóa học và sinh học cho cây trồng.

Cô lập carbon

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng luân canh cây trồng làm tăng đáng kể hàm lượng cacbon hữu cơ (SOC) trong đất, thành phần chính của chất hữu cơ trong đất. Ngoài việc nâng cao năng suất cây trồng, việc cô lập carbon trong khí quyển có ý nghĩa to lớn trong việc giảm tỷ lệ biến đổi khí hậu bằng cách loại bỏ carbon dioxide khỏi không khí.

Cố định nitơ

Trong quá trình gọi là nốt sần, vi khuẩn rhizobia sử dụng chất dinh dưỡng và nước do cây cung cấp để chuyển nitơ trong khí quyển thành amoniac, sau đó được chuyển thành hợp chất hữu cơ mà cây có thể sử dụng làm nguồn nitơ. Do đó, việc trồng xen kẽ chúng với ngũ cốc (họ Poaceae) và các loại cây khác cần nitrat là rất hợp lý về mặt nông nghiệp.

Tác nhân gây bệnh và kiểm soát dịch hại

hồi từ cây trồng – đất Luân canh cây trồng cũng được sử dụng để kiểm soát sâu bệnh hại có thể hình thành trong đất theo thời gian. Việc thay đổi cây trồng theo trình tự làm giảm mức độ quần thể của dịch hại do làm gián đoạn chu kỳ sống của dịch hại và làm gián đoạn môi trường sống của dịch hại. Các cây trong cùng một họ phân loại có xu hướng có sâu bệnh và mầm bệnh tương tự nhau.

Bằng cách thường xuyên thay đổi cây trồng và giữ đất cho cây che phủ thay vì để hoang hóa, các chu kỳ dịch hại có thể bị phá vỡ hoặc hạn chế, đặc biệt là các chu kỳ có lợi từ việc đốt cháy quá mức trong tàn dư.

Quản lý cỏ dại

Lồng ghép một số loại cây trồng, đặc biệt là cây che phủ, vào luân canh cây trồng có giá trị đặc biệt đối với việc quản lý cỏ dại . Những cây trồng này loại bỏ cỏ dại thông qua cạnh tranh. Ngoài ra, đất mùn và phân trộn từ cây che phủ và phân xanh làm chậm sự phát triển của những gì cỏ dại vẫn có thể thấm qua đất, tạo lợi thế cạnh tranh hơn nữa cho cây trồng.

Bằng cách làm chậm sự phát triển và sinh sôi của cỏ dại trong khi trồng trọt các cây che phủ, nông dân giảm đáng kể sự hiện diện của cỏ dại cho các loại cây trồng trong tương lai, bao gồm cả cây ăn rễ nông và cây trồng hàng, vốn ít có khả năng chống lại cỏ dại. Do đó, cây che phủ được coi là cây bảo tồn vì chúng bảo vệ đất bỏ hoang không bị cỏ dại lấn át.

Chống xói mòn đất

Luân canh cây trồng có thể làm giảm đáng kể lượng đất bị mất do xói mòn bởi nước. Ở những khu vực dễ bị xói mòn, có thể bổ sung các biện pháp quản lý trang trại như không làm đất và giảm làm đất bằng các phương pháp luân canh cây trồng cụ thể để giảm tác động của mưa, tách lớp trầm tích , vận chuyển phù sa , nước chảy bề mặt và mất đất.

Đa dạng sinh học

Việc tăng tính đa dạng sinh học của cây trồng có tác dụng có lợi đối với hệ sinh thái xung quanh và có thể tạo ra sự đa dạng hơn cho các loài động vật, côn trùng và vi sinh vật có ích trong đất. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc luân canh cây trồng theo hệ thống hữu cơ tăng lên so với các phương pháp thực hành thông thường vì thực hành hữu cơ ít có khả năng ức chế các vi sinh vật có lợi trong chất hữu cơ đất.

Đa dạng sinh học ngày càng tăng cũng làm tăng khả năng phục hồi của các hệ thống sinh thái nông nghiệp.

Năng suất trang trại

Luân canh cây trồng góp phần tăng năng suất thông qua việc cải thiện dinh dưỡng của đất. Bằng cách yêu cầu trồng và thu hoạch các loại cây trồng khác nhau vào các thời điểm khác nhau, có thể trồng nhiều đất hơn với cùng một lượng máy móc và nhân công. Quản lý rủi ro Các loại cây trồng khác nhau trong luân canh có thể giảm thiểu rủi ro về thời tiết bất lợi cho từng người nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào anh/chị, GNM Group có thể hỗ trợ gì cho anh chị ạ?
Gọi ngay cho chúng tôi